مهارت های مشاوره ای برای همه
(وبلاگ گروهی مشاوران استان قزوین)

 
تاريخ : شنبه ۶ مهر۱۳۹۲


شعار جهانی هفته بهداشت روان  ۹۲

 

پیش به سوی آینده پرنشاط در سالمندی با سرمایه گذاری در سلامت روان دانش آموزان

 

 چهارشنبه ۲۴ مهر ۹۲     سلامت روان و رشد خود کارآمدی دانش آموزان

 

 پنچ شنبه ۲۵مهر  ۹۲      سلامت روان شبکه حماینتی در خانواده

 

جمعه       ۲۶ مهر ۹۲       سلامت روان و تکریم سالمندان

 

شنبه        ۲۷مهر ۹۲       سلامت روان و مشاور مدرسه

 

یکشنبه   ۲۸ مهر ۹۲       سلامت روان و دانش آموزان پرنشاط

 

دوشنبه  ۲۹مهر ۹۲   سلامت روان ورشد شایستگی های روان شناختی در دانش آموزان

 

سه شنبه ۳۰مهر۹۲     سلامت روان مسیر صحیح زندگی تحصیلی و شغلی دانش آموزان

 ارسال توسط سید یداله حسینی- مدیر وبلاگ

اسلایدر